Werken in de regio Heerlen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Teamleider Vaktherapie

Werkgever:Zuyd Hogeschool
Plaats:Heerlen

Oorspronkelijke vacature omschrijving:

De opleiding Vaktherapie is een opleiding van de Academie voor Vaktherapie van Zuyd Hogeschool en heeft als profiel “De Innovatieve Professional”. De medewerkers van de opleiding Vaktherapie zijn trots op de kwaliteit én het feit dat ze landelijk een vooraanstaande positie innemen als topopleiding in de landelijke Keuzegids 2020. De academie streeft naar een nauwe verankering van onderzoek binnen het onderwijs. Dit vindt plaats door de samenwerking met het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK). Dit lectoraat richt zich op de kennisontwikkeling van Vaktherapie door praktijkgericht onderzoek te verrichten naar innovaties, effecten en werkingsmechanismen van vaktherapeutische interventies. Door deze verbinding richt de academie zich op versterking en profilering van het beroep Vaktherapeut. Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Teamleider Vaktherapie (0,5 – 0,6 fte)

Bij de opleiding Vaktherapie werken ca. 25 medewerkers en zijn ca. 100 studenten ingeschreven. Als lid van het managementteam ben je als teamleider nauw betrokken bij de strategische en beleidsmatige keuzes van Zuyd en vertaal je deze naar de opleiding. De teamleider werkt nauw samen met de lector en de directeur en legt verantwoording af aan de directeur.

Profiel:

De teamleider Vaktherapie geeft samen met de lector vorm aan de opleiding en de profilering daarvan vanuit een gezamenlijke visie. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de curriculumcommissie, de examencommissie, de Academieraad, teamleden, studenten en het werkveld om resultaten te boeken op de volgende deelgebieden:

 • Doorontwikkeling naar een integraal resultaatverantwoordelijk docententeam;
 • Integratie van onderwijs en onderzoek binnen de opleiding in samenwerking met de lector;
 • Hoogstaande kwaliteit van de opleiding (audits, accreditaties en kwaliteitscultuur) en het verhogen van het studiesucces;
 • Verantwoordelijk voor de relatie onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk;
 • Profilering van de opleiding in de regio met het aantrekken van een studentenpopulatie en versterking van de relaties met externe partners (inter)nationaal;
 • Duurzame bedrijfsvoering en financieel en HR gezonde opleiding.

Wij verwachten dat je:

 • Coachend en verbindend leiderschap vertoont; hierbij zijn ondernemendheid, doortastendheid, motiveren en inspireren leidend;
 • Ervaring hebt in een vergelijkbare leidinggevende functie;
 • In staat bent om een veranderingsproces te begeleiden en door te voeren ter versterking van de academie;
 • Beschikt over affiniteit met het werkveld van Vaktherapie of dat wenst op te doen;
 • Een masteropleiding hebt afgerond;
 • Een open teamspeler bent met gevoel voor humor binnen het team Vaktherapie en het managementteam;
 • Ervaring hebt binnen het onderwijs en in kwaliteitsprocessen;
 • Zorg draagt voor uitvoering van het HRM-beleid, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het team en oog hebt voor talenten van individuele teamleden;
 • Om kan gaan met professionals, hen op procesniveau stuurt en faciliteert om zich te ontwikkelen naar resultaatverantwoordelijke kleinere teams;
 • In staat bent om zowel met individuele belangen als ook met algemene team- en organisatiebelangen om te gaan, ook als deze met elkaar conflicteren;
 • Een goed beeld hebt van de ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs en in staat bent om, samen met docenten, studenten en stakeholders, innovaties te initiëren, uit te voeren en in- en extern draagvlak te creëren;
 • Proactief inhoudelijk bijdraagt aan de versterking van de profilering van de opleiding en het uitvoeren van onderzoek in samenwerking met de lector;
 • Netwerken met externe relaties initieert en uitbouwt.

Wij bieden:

Een uitdagende functie waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen in een collegiale en dynamische werkomgeving. Het betreft een tijdelijke functie voor 0,5 of 0,6 fte tot 1 september 2021 bij de stichting Zuyd Hogeschool of via Randstad Payroll. Een verlenging kan tot de mogelijkheden behoren. De salariëring zal plaatsvinden, afhankelijk van opleiding en ervaring doch maximaal in schaal 13 CAO-HBO € 6.036,14 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Bij interne kandidaten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt de reeds overeengekomen duur van het dienstverband gerespecteerd.

Interesse?

Dan kun je nadere informatie inwinnen bij Wietske Bosch, directeur a.i., per mail: wietske.bosch@zuyd.nl

Solliciteren:

Jouw belangstelling voor deze functie kun je vóór 17 februari a.s. kenbaar maken middels het invullen van je persoonlijke gegevens en het uploaden van motivatiebrief en CV op de website www.werkenbijzuyd.nl Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 4 maart a.s. in Heerlen. Sollicitaties die rechtstreeks naar de contactpersoon of op een andere wijze worden verstuurd, zullen niet worden verwerkt.

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze hogeschool in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, onderzoek voor bedrijven en instellingen, en trainingen en opleidingen voor professionals. Sinds jaar en dag staan diverse opleidingen van ons in de top van de keuzegidsen. Dit komt onder andere door de persoonlijke aandacht voor onze studenten en onze relatieve kleinschaligheid. Bovendien werken wij over de grenzen van vakgebieden heen intensief samen met bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. Dit, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het in de 21e eeuw niet alleen om kennis gaat, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Met 14.000 studenten, 50 bachelor-, master- en Associate Degree-opleidingen, 12 vestigingen in 3 steden, 28 lectoraten, gemiddeld 7.000 stages en 2.500 afstudeerprojecten per jaar, én met een voorgeschiedenis die ruim 100 jaar terug gaat, is Zuyd sterk verankerd in Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkelagenda van deze regio.