Werken in de regio Parkstad Limburg

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: 2e graads docent scheikunde

Werkgever:SVO PL
Plaats:Heerlen

Oorspronkelijke vacature omschrijving:

Het bestuur van SVO|PL zoekt voor De Nieuwe Thermen met ingang van 01-08-2020 een kandidaat voor de functie van

2e graads docent scheikunde voor 0.2 fte

Profiel

De docent is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, de leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling, beoordeling van leerlingen en de eigen professionalisering.

De docent is conform het SVO/PL docentprofiel basisvaardig op pedagogische en/of didactische domeinen en draagt aldus bij aan de ontwikkeling van het onderwijs vanuit zijn/haar vakinhoudelijke inbreng.

De docent kan, naast bovenstaande algemene werkzaamheden, ook (binnen het vigerende taakbeleid) belast worden met taken die betrekking hebben op het leveren van (deel)bijdragen aan de uitvoering en ontwikkeling van onderwijs en organisatie binnen de scholen van SVO/PL.

U bent bereid een bijdrage te leveren aan het onderwijsproces. Naast inzet, betrokkenheid, creativiteit en vakmanschap verwacht de school een resultaatgerichte aanpak waarbij de leerling centraal staat. U ben op de hoogte van actuele onderwijsvernieuwingen en in staat deze mede vorm te geven.

Informatie

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke vacature voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste benoeming. Salariëring vindt plaats in schaal LB van de CAO- VO, verloning vindt het eerste jaar plaats via het uitzendbureau.

Op de functie is de CAO-VO van toepassing.

Meer informatie over de functie kunt u inwinnen bij Natasja Jacobs via nmj.jacobs@nieuwethermen.nl

Meer informatie over De Nieuwe Thermen kunt u vinden via www.nieuwethermen.nl

Een uitgebreide functie omschrijving kan worden opgevraagd bij Jeanne van Eijsden via j.eijsden@svopl.nl

Sollicitatie

U wordt verzocht uw sollicitatiebrief met CV Vóór 03-07-2020 te mailen naar: Jeanne van Eijsden (P&O-adviseur) via j.eijsden@svopl.nl

SVO|Pl

SVO|PL is het bevoegd gezag van een achttal scholen voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg SVO|PL verzorgt onderwijs voor circa 6.200 leerlingen en biedt daarmee werk aan ongeveer 700 medewerkers.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.