Werken in de regio Heerlen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Sociaal Werker

Werkgever:Impuls
Plaats:Heerlen

Oorspronkelijke vacature omschrijving:

  Functie: Sociaal Werker

 • Ingangsdatum: zo snel mogelijk
 • Aanstelling: vooralsnog voor de duur van 1 jaar (verlenging/vaste aanstelling is mogelijk)
 • Functie-indeling: schaal 8

Algemeen

De Sociaal Werker is gericht op het gezamenlijk oppakken en aanpakken van (complexe) individuele en lokale, sociale samenlevingsvraagstukken. De Sociaal Werker zorgt voor het stimuleren van de eigen kracht, talenten en mogelijkheden van bewoners (individuen, gezinnen en/ of groepen) ten be-hoeve van versterking van hun deelname aan de maatschappij. De Sociaal Werker ondersteunt en begeleidt bewoners bij het vinden van eigen oplossingen voor hun vragen en bij het omgaan met knel-punten. De Sociaal Werker zoekt samenwerking op met diverse formele en informele betrokkenen, zoals professionals, vrijwilligers en wijkbewoners, en voert hierbij de regie over het gehele traject.

Wat is het doel van de functie?

Het laten ontdekken, inzetten en vergroten van de eigen kracht, zelfstandigheid en de maatschappelij-ke participatie van bewoners middels het bieden van ondersteuning bij de inventarisatie en oplossing van een (complex) ondersteuningsvraag.

Waar gaat de sociaal werker voor?

 • Verbindingen leggen met en tussen de bewoners
 • Bewoners faciliteren bij de inventarisatie van de ondersteuningsvraag
 • Bewoners ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van een integrale aanpak
 • Professionele ontwikkeling borgen
 • Wat zoeken wij?
  • Hbo werk- en denkniveau.
  • Kennis van sociaal agogische gebieden, het sociaal domein en de sociale infrastructuur.
  • Kennis van effectieve interventies.
  • Kennis van en inzicht in de bewoners en ontwikkelingen in de maatschappij.
  • Specifieke vakkennis betreffende de uitvoering van werkzaamheden op het eigen expertisegebied.
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
  En specifiek?
  • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren, activeren en verbinden van de bewoners en het bieden van empowerment.
  • Innovatief en ondernemend vermogen voor het signaleren en benutten van trends, ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden van de bewoners en de sociale omgeving.
  • Methodisch handelen voor het (laten) vertalen van de ondersteuningsvraag naar een integrale aan-pak en het maken van afwegingen de in te nemen beslissingen en de ondersteuning van bewoners.
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie en het (me-de) opstellen van benodigde stukken tekst voor een plan van aanpak.
  • Flexibiliteit om wendbaar te zijn bij een veranderende omgeving en wisselende omstandigheden, snel te kunnen schakelen en het eigen gedrag hierop aan te passen (verschillende rollen aannemen, zoals die van een ondersteuner, facilitator, luisterend oor of aanjager).

  SOLLICITATIES VÓÓR 1 OKTOBER 2022 RICHTEN AAN: Welzijnsgroep Parkstad Limburg. a.v. de heer A. Sluijs, personeelsfunctionaris, Postbus 271, 6400 AG Heerlen. liefst via de mail, asluijs@welzijnsgroep.nl Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: mevrouw S. Nievelstein. Tel.: (045) 5602575 Sollicitatiegesprekken: vrijdag 7 oktober vanaf 12 uur.