Werken in de regio Heerlen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Vacature: Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer

Werkgever:Gemeente Kerkrade
Plaats:Kerkrade

WERKEN BIJ DE GEMEENTE KERKRADe

De gemeente Kerkrade is een ambitieuze werkgever, die werkt voor de stad en haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Bij de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Stedelijke Ontwikkeling is per direct de functie vacant van

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer (1,0 fte)

Als Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer adviseer je over verkeerskundige zaken. Je bent diegene die deskundig advies geeft en hierbij rekening houdt met uiteenlopende zaken en meningen. Denk aan verkeerskundige ondersteuning bij verschillende projecten, waar je in nauw overleg met andere vakdisciplines meedenkt over oplossingen en aanpassingen voor infrastructurele knelpunten, waaronder kruispunten en wegontwerpen, fietsverkeer, gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer. Kortom: Je draagt als Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer onder andere bij aan de opgave bij gebiedsontwikkeling, inpassingsvraagstukken, hoofdinfrastructuur en openbaar vervoer in de gemeente Kerkrade. Dat vraagt dat je probleemsituaties kunt analyseren en van oplossingen kunt voorzien. Het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving maakt dat je werkt in een dynamische omgeving aan meerdere praktische en beleidsmatige opdrachten, waarbij integraal denken en gevoel voor politieke verhoudingen van groot belang is. Door de inzet van jouw vakkennis worden projecten goed voorbereid en uitgevoerd. Daarom zoeken wij iemand die snel kan schakelen en complexe dossiers inhoudelijk snel eigen kan maken.

Functie-informatie

Je taken zijn:

• Ontwikkelt en implementeert beleid ten aanzien van verkeer en vervoer en adviseert ter zake bestuurlijk en ambtelijk. • Voert overleg met omliggende gemeenten, provincie en subsidiënten en andere bij de planontwikkeling betrokken organisaties. • Bewerkstelligt regionale en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer. • Zit de werkgroep verkeer en vervoer voor. • Behandelt meldingen op verkeersgebied en adviseert hierover. • Adviseert over verkeerskundige maatregelen, verkeersvoorzieningen en bewegwijzering. • Behartigt verkeerskundige belangen bij gebiedsontwikkelingen (zitting nemen in projectgroepen). • Stelt, indien noodzakelijk, verkeersbesluiten op.

Functie-eisen

Iemand die initiatieven neemt, vlot nieuwe zaken oppakt en stevig in je schoenen staat. Daarbij heb je nodig:

• Afgeronde hbo-opleiding op het gebied van verkeer en vervoer (bijvoorbeeld HTO Verkeerskunde). • Kennis en ervaring op verkeer en vervoer, projectmanagement en bestuurlijke processen. • Accuratesse, stressbestendigheid en zelfstandigheid. • Goede sociale en communicatievaardigheden; zowel intern als extern en in het bijzonder in conflictsituaties. • Overtuigingskracht. • Gevoel voor politieke verhoudingen. • Goede beheersing van de Nederlandse taal, de Duitse taal is een pré. • Civieltechnisch kennis is een pré.

Aanbod - arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie en een plezierige werkomgeving waar goede regelingen zijn om privé- en werksituatie te combineren. Je krijgt voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en we hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een Individueel keuzebudget (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levenslooptoelage en bovenwettelijk verlof), variabele werktijden en mogelijkheden voor opleiding. Het bijbehorende salaris bedraagt maximaal schaal 11 (€ 5067 bruto per maand (uitloopschaal) bij een 36-urige werkweek. De gemeente Kerkrade kent namelijk de systematiek van aanloop-, functie- en uitloopschaal. Het salaris zal bepaald worden, aan de hand van je kennis, competenties en ervaring binnen het werkgebied. Het kan dus variëren tussen schaal 10 (aanloopschaal), schaal 10a (functieschaal) en schaal 11(uitloopschaal). We bieden eerst een arbeidsovereenkomst aan voor één jaar, waarna bij voldoende functioneren een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.

Ben je geïnteresseerd?

Heeft deze vacature je interesse gewekt? Sluit je cv goed aan bij het functieprofiel van Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer? Stuur deze dan met een motivatie voor onder vermelding van “vacature Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer” aan de directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, de heer T.E.W. Willems. Je kunt solliciteren tot 28 september 2020. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die:

  • Via de site www.igom.nl zijn ingediend.
  • Op tijd zijn ingediend en compleet zijn met een motivatie en cv.

Procedure

Voor een toelichting op de functie kun je contact opnemen met het hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling, de heer T. Passau (tel.nr. 14 045) en/of het plaatsvervangend hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling, mevrouw J. Brouns (tel.nr. 14 045). Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met de personeelsadviseur, mevrouw M. Bours-Jongen (tel.nr. 14 045/0614975344). Als onderdeel van het selectieproces maken wij regelmatig gebruik van online-screening. Dat betekent dat wij informatie over jou zoeken via bijvoorbeeld zoekmachines en sociale netwerken. Een assessment kan eveneens onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure

De selectie is als volgt: De procedure bestaat uit twee gespreksrondes: een kennismakingsgesprek (oriënterend gesprek) en een verdiepend gesprek. Deze twee rondes worden afgesloten met arbeidsvoorwaardengesprek met de geselecteerde kandidaat. Hoe ziet de eerste gespreksronde er concreet uit? De geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een oriënterend gesprek met een tweetal selectiecommissies (commissie 1: afdelingshoofd, plaatsvervangend afdelingshoofd en personeelsadviseur en dan met commissie 2: collega’s van de afdeling). De hieruit geselecteerde kandidaten worden dan vervolgens uitgenodigd voor de 2 gespreksronde. In deze gespreksronde komen o.a. de vaktechnische vragen aan bod. Datum van het 1e gesprek (oriënterend gesprek) Voor het 1e gesprek (oriënterend gesprek) hebben we nog geen datum gereserveerd. We denken aan vrijdag 2 oktober 2020 in de ochtend en anders zal het een dag zijn in de week van 5 oktober 2020. We zullen kandidaten tijdig informeren. Heb je geen uitnodiging ontvangen voor dit gesprek dan behoor je niet tot de 1e selectie. We schrijven echter nog niet af. Mochten we namelijk de verkeerde keuze hebben gemaakt, dan zou je alsnog voor een gesprek uitgenodigd kunnen worden. Afwijzingen volgen pas als de selectieprocedure volledig is afgerond.

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Informatie over de gemeente Kerkrade

Voor algemene informatie over de organisatie van de gemeente Kerkrade wordt verwezen naar de site van de gemeente Kerkrade (www.kerkrade.nl).